Forbehold  

Formålet med vores hjemmeside er at dele og arve de berømte ting i verden. Vi har ikke til hensigt at bære nogen information, der er falsk, ærekrænkende eller i strid med loven.

Indholdet af vores hjemmeside er fra indsamling og redigering af netværksressourcer, samt brugere bidrager, ophavsret er ejet af den oprindelige forfatter, må du ikke bruge til kommercielle formål.

Hvis du mener, at et indhold tilsidesætter din interesse, bedes du kontakte os, og vi vil håndtere det som det passer.